Svend Thorhauge

En til en

Ledersparring
Arbejdsliv
Eksistens

En til flere

Personaleudvikling og konfliktløsning
Teamudvikling og supervision
Organisationsudvikling og kommunikation

En til mange

Favntag med livet
Hvordan være sig selv (nok)?
Hvorfor skal du lede mig?